Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «5DMuPLIS- 5 Διαστάσεων πολυ-παραμετρικό-πολλαπλών χρήσεων σύστημα διαχείρισης πληροφορίας γης» [9034] (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής ή συναφή ειδικότητα)