Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ISS EWATUS» [ΙΠΤΗΛ-312] (Φυσικός ή πτυχιούχος θετικών επιστημών με Ειδικές Γνώσεις Πληροφορικής)