Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «ADVISE: Advanced Video Surveillance archives search Engine for security applications» [ΙΠΤΗΛ-311] (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική)