Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» [9018] (Επιστημονικός Τεχνικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ)