Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε «CPERI – BASF Collaboration Agreement, FCC catalyst evaluation for BASF using pilot plant and bench-scale facilities» [130Ε] (Χημικός)