Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου "Co-ogistics-Cooperative Logistics for Sustainable Mobility" [40/2014] (Πολιτικός Μηχανικός)