Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΝΤΙΚΩΝ"