Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτυχιακό φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο "Synthesis of High Temperature Polymer Electrolyte Membrane" (D.767 - Ε.Υ. : Ι. Καλλίτσης)