Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 1 θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «CBP/Cognitive Signal Processing Lab - ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [8985] (Επιστημονικός Συνεργάτης - ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)