Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 1 θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια των Ε Ε «ESO.4230002 - ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΒΤ 3» και «CLL Registry» [ΙΝΕΒ-14-8] (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)