Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 1 θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του "Dem@Care-288199" [ΙΠΤΗΛ-8969] (Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ / Πληροφορικής)