Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 3 Τελειόφοιτους και Μεταπτ. φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο "ΝΕΥΡΟΜΟΡΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Neuromorphic Computing and Storage Systems"