Τρεις (3) υποτροφίες, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ για το ακαδ.έτος 2011-2012