Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Βιοτεχνολογική αξιοποίηση ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων για παραγωγή βιοκαυσίμων" (D.490 – E.Y.: Μ. Κορνάρος)