Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική Τεχνολογία" (Ε.069 – Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Ε.Υ.: Αικ. Λιάπη)