Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Web Data Management – Διαχείριση Δεδομένων Ιστού" (Ε.049 – Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Ε.Υ.: Δ. Τσώλης)