Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 2 Μεταπτ.Φοιτητές/Υποψ.Διδάκτορες στα γνωστικά αντικείμενα "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ" & "ΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ" Ε.045–Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013-Ε.Υ.:ΞΥΠΟΛΙΑΣ