Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτ.Φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο "Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερικών μεμβρανών" (E.052 – Κ. Καραθεοδωρή 2013 - Ε.Υ.: Χρυσοβαλάντω Ντεϊμεντέ)