Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφιών σε 2 Υποψ.Διδάκτορες στο γνωστικό αντικείμενο "ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕΚ ΚΑΙ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ" Ε.039–Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013-Ε.Υ.: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ