Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφιών σε 2 Υποψ.Διδάκτορες στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Φυσική" (Ε.040 – Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Ε.Υ.: Γ. Νικηφορίδης)