Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτ.Φοιτητή/Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ" (Ε.043 – Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Ε.Υ.: Χ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ)