Τέσσερις (4) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ για το ακαδ.έτος 2011-2012