Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτ.Φοιτητή/Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Κυτταρομηχανική" (Ε.044 – Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Ε.Υ.: Άγγελος Κούτρας)