Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Γυναικολογία-Αναπαραγωγή" (E.050 – Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Ε.Υ.: Απόστολος Καπώνης)