Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Χημικές και Ηλεκτροχημικές Διεργασίες" (Ε.041 – Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Ε.Υ.: Αλέξανδρος Κατσαούνης)