Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτ.Φοιτητή/ Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Πρότυπα λειτουργικής ποικιλότητας αμφιβίων" ( E.042 - Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Ε.Υ.: Καλλιμάνης Α.)