Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση 1 υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό, στον κλάδο των Ιατρικών Απεικονίσεων και Συναφών Τεχνολογιών, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως