Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση 1 υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Μοριακής Βιολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως