Χαιρετισμός του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Γραφείου Διασύνδεσης