Ημερίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Παν.Πατρών με θέμα "Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό" στις 3 Απριλίου 2012