Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο