Υποτροφίες από το μη-κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY (AIT) στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015