Ανώτατη Εθνική Σχολή Χηµείας, Βιολογίας και Φυσικής (ENSCBP), του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Bordeaux - Βραβείο Joussot-Dubien – 3η έκδοση