Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Χημείας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως