Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης οκτώ (8) υποτρόφων εσωτερικού, σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"