Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δέκα (10) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2012– 2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"