Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης 6 υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ"