Πρόγραμμα υποτροφιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ακαδ.έτους 2014 – 2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό