Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα (Ολυμπία & Ναύπλιο) 2014