Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφιών σε 5 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Υποψ.Διδάκτορες στο γνωστικό αντικείμενο "Συστήματα Αποθήκευσης Πληροφορίας-Solid-State Storage Devices and Systems"(2248-E.Y.: Θ. Αντωνακόπουλος)