Προκήρυξη 10 υποτροφιών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το Παν.έτος 2007-08