Οριστική καταληκτική ημερομηνία για τις Υποτροφίες Ανδρέα Μεντζελόπουλου για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών