Προκήρυξη μίας υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με την ναυτιλία ακαδ.έτους 2013-2014 από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών