Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε παιδιά ναυτικών αποφοίτους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι για σπουδές σε τομείς της ναυτιλίας παν/μια κρατών-μελών της ΕΕ εκτός Ελλάδος ακαδ.έτους 2013-2014 από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών