Κοινοπολιτειακές Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα προσφερθούν από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 - ΙΚΥ Κύπρου