Το ΙΚΥ χορηγεί μια υποτροφία κατόπιν διαγωνισμού για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού στην ειδίκευση "Φυτοπαθολογία"