Διατμηματικό ΠΜΣ "Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων" Παν/μίου Πατρών