Πρόσκληση για ανοιχτή συζήτηση σε φοιτητές ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Πατρών