Συνεργασία με Johns Hopkins - πρόσκληση ενδιαφέροντος (προθεσμία υποβολής 11-10-2013)