Προκήρυξη επιλογής επτά (7) υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληρ/τος «ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ»